Pro zájemce

Většina akcí spolku je veřejně přístupná.

Vítáme každého ochotného člověka, který se chce podílet na činnosti, pomoci s přípravou a zajišťováním akcí či činnosti spolku. V takovém případě se obraťte nejlépe na předsedu spolku – vizte kontakty.